Les regidores d’Abrera En Comú

Activitat Institucional

2018

Mocions

Precs i preguntes orals

2017

Mocions

Precs i preguntes orals

2016

Mocions

Preguntes escrites

Precs i preguntes orals

Mocions

Preguntes escrites

Precs i preguntes orals

Mocions

Preguntes escrites

Precs i preguntes orals

2015

Mocions

Preguntes escrites

Precs i preguntes orals

Mocions

Preguntes escrites

Precs i preguntes orals

Abrera En Comu Redacció