Notícies

Eandi: “Un pla de comunicació, per molt bo que sigui –que no és el cas–, mai pal·liarà no tenir projecte polític de fons.”

TRANSCRIPCIÓ DE LA PREGUNTA DE JOAQUÍN EANDI

Al Ple Municipal del 5 d’octubre, Abrera En Comú vam preguntar al govern sobre el pla de comunicació i, avui, volem insistir, perquè aquest és un tema massa rellevant per deixar-lo passar així com així. I es massa rellevant perquè la comunicació és un dels pilars democràtics bàsics, i no ens sembla que la gestió que està fent el govern de la comunicació pública sigui responsable.

A falta de projecte polític de fons, el govern municipal ha decidit pagar quaranta-un mil cinc-cents euros aproximats per un pla de comunicació que, suposadament, hauria de servir per planificar les estratègies de comunicació en funció dels recursos, els objectius i de l’anàlisi de la situació de la comunicació actual; un pla que suposadament hauria de plantejar una sèrie d’accions que milloressin la comunicació pública: la comunicació de l’Ajuntament amb la ciutadania i de l’Ajuntament amb sí mateix, és a dir, internament.

Però un pla de comunicació, per molt bo que sigui –que no és el cas–, mai pal·liarà no tenir projecte polític de fons. I dic això perquè ens preocupa que es plantegin aplicar un pla de comunicació on no es distingeix, en alguns apartats, entre la figura de l’Alcalde com a institució pública i cap de cartell del PSC-Abrera; un pla de comunicació que no menciona cap marcador deontològic com el Decàleg de Bones Pràctiques en la Comunicació Local Pública, a excepció de la pàgina 48 en referència a signar l’editorial, qüestió que, per cert, Abrera En Comú va portar al ple al no complir-se en l’anterior format de l’AbreraInfo.

Perquè ens preocupa que apliqueu això sense projecte polític de fons, volem preguntar al govern si té la voluntat d’iniciar un període d’escolta activa dels grups de l’oposició per valorar políticament aquest Pla de Comunicació que ha costat 41.500€.

I ens sembla bàsic que existeixi aquesta voluntat. Perquè ja s’ha començat a aplicar aquest pla. I estem vivint una reestructuració dels valors comunicacionals de l’Ajuntament, però no a millor. Mostra d’això és l’acte del 25N tal com ho ha comentat la regidora Cristina Birgordà, on s’usa un tema tan sensible com la violència de gènere per fer propaganda.

Però no només això. Aquesta reestructuració de valors te a veure també amb propostes com la creació d’una Unitat de Premsa, que no ens semblaria malament en el cas que fos un òrgan radicalment democràtic. No obstant, el que es proposa es que, conjuntament amb la regidora de comunicació, aquesta unitat conformi el “comitè editorial de la revista”. La revista de l’Ajuntament comptaria amb la intervenció de la regidora de comunicació, i amb cap representació de l’oposició, dels grups que també conformem l’Ajuntament i representem Abrera.

No obstant, insisteixo, sense projecte polític no es pot tenir criteri. Suposo que això també és la causa per la qual encara no s’ha convocat el Consell Consultiu de Ràdio Abrera. Al ple del 5 d’octubre la regidora ens va dir “que ho està estudiant”. Però el que és cert és que ho portem exigint fa molt de temps això. I no per capritx. Ho exigim perquè el que estem veient és que aquest govern pateix una manca de voluntat participativa. Ho veiem també amb el Consell de Dones. O amb els processos participatius de les ordenances fiscals.

Regidora, per què encara no s’han pronunciat clarament sobre la convocatòria del Consell Consultiu de Ràdio Abrera? Un òrgan que, des del nostre parer, hauria de vetllar per tota la comunicació local i no exclusivament per la comunicació de la Ràdio; un òrgan que s’hauria de convocar immediatament per practicar una gestió responsable del creixement molt positiu de l’espai de Ràdio Abrera i per gestionar la preocupant davallada democràtica de l’AbreraInfo i de la web municipal en matèria informativa, a causa, exclusivament i només, de la inexistència de projecte polític en matèria comunicativa del govern municipal.

Del ple del 5 d’octubre van quedar pendents també dos temes:

Primer, saber si el govern té previst dur a terme el procés de participació per l’elecció del nou logotip corporatiu que no es va fer per falta “d’informacions tècniques” –en paraules de la regidora–.

I segon, davant de la rotunditat de la regidora en la seva resposta en afirmar que es tenen els mecanismes per garantir la independència, la neutralitat, la pluralitat política, social i cultural en tots els mitjans de comunicació municipals, doncs, ens agradaria saber quins són aquests mecanismes.

Gràcies.

Abrera En Comu Redacció

Deixa un comentari