A brera en Comú i Alternativa d’Abrera van dur al Ple Municipal celebrat aquest dijous, una nova Moció relativa a les irregularitats comeses al Centre Aquàtic Municipal i a la situació dels treballadors i treballadores del servei de socorrisme. La Moció contenia una proposta per a solucionar un dels conflictes administratius més preocupants generat a un Servei municipal com és el Centre Aquàtic Municipal, a causa de la fallida de l’empresa adjudicatària del Socorrisme, que ha deixat un deute salarial amb els treballadors i treballadores. Aquesta proposta dels dos grups de l’oposició va ser rebutjada pels tres partits de govern (PSC, ERC i CiU) al·legant motius d’incompatibilitat jurídica. El govern ha tancat la porta, així, a estudiar noves vies per solucionar el greu problema al CAM, com era rescatar el servei i remunicipalitzar-lo, el que proposàvem a la Moció els dos grups majoritaris de l’oposició AeC i AdA, i una pràctica que s’exten amb normalitat a ajuntaments amb voluntat d’oferir serveis públics de qualitat i compromesos amb els treballadors i treballadores.

“la resposta donada a la moció és un despropòsit més que mostra com les actuacions davant el conflicte amb una adjudicatària negligent han estat més orientades a treure’s el problema de sobre que a buscar solucions sensates”

Amb la proposta de gestió directa del servei, model de gestió que recull la llei 27/2013 de bases de règim local com una de les possibilitats de prestació de serveis públics de competència local, l’ajuntament es subrogaria com tercer en les prèvies relacions laborals del concessionari. Els treballadors passarien a l’administració com indefinits no fixos, i posteriorment s’haurien d’incorporar de manera definitiva a l’Administració a través dels procediments d’ingrés al servei de les administracions públiques. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la Directiva 2001/23 / CEE de 12 de març, sobre Aproximació de les Legislacions dels Estats relatives al manteniment dels drets dels treballadors en cas de traspassos d’empreses, de centres d’activitat o de parts d’empreses o centres d’activitat, interpreta que el que preval és la decisió de l’empresa principal, d’assumir o no a una part significativa de la plantilla, com a element determinant de l’aplicació d’aquesta norma. Així que no es pot dir que els grups ponents volíem contractacions a dit o que la proposta no és legal, en tot cas alguns grups es remeten a una interpretació de la legislació que no beneficia als interessos dels treballadors i treballadores.

A més a més, atesa la responsabilitat de l’Ajuntament en la supervisió i control de l’adjudicatària i la dilatació del procés per a suspendre el contracte amb una empresa que comet, presumptament, irregularitats molt greus, com la cobertura de llocs de treball amb persones no donades d’alta a la Seguretat Social, entre altres, considerem que l’actuació pertinent del govern era acudir al rescat del servei i assumir la seva responsabilitat social amb els treballadors i treballadora adscrits. En tant que el servei de socorrisme és un servei públic i que aquest ha estat licitat en diverses ocasions, subrogant a les mateixes persones que tenen el seu lloc de treball al CAM, la resposta donada a la moció és un despropòsit més que mostra com les actuacions davant el conflicte amb una adjudicatària negligent han estat més orientades a treure’s el problema de sobre que a buscar solucions sensates en el reconeixement dels propis errors comesos.

Avui hi ha tres treballadors del servei de socorrisme del CAM, adscrits al servei, que en els últims anys han acumulat varies subrogacions i que ara, malgrat tenir el dret de seguir subrogats estan acomiadats.

Malgrat la crida a reconduir la situació i a posar-hi sensatesa política, la resposta donada s’ha basat en atrinxerar-se en la legalitat, sense obrir-se a estudiar vies legals que sí porten a terme altres Ajuntaments amb voluntat política clara per humanitzar les administracions i situar-les al costat d’una ètica pública que garanteix el tracte digne als treballadors i treballadores, i en conseqüència, als interessos generals.

Abrera En Comu Redacció

Deixa un comentari