Articles

Les obres del Torrent Gran

Tothom ha pogut veure l’accés a Abrera des de l’A2 per Les Mates tancat i fins i tot haurem llegit la notícia que ens informa de que aquest vial d’entrada romandrà tancat per espai de sis mesos per les obres de “millora hidràulica del Torrent Gran al seu pas per sota de l’autovia A-2”. L’objectiu es substituir el tub de drenatge actual per un de nou, amb una major grandària que l’actual.

Però si no hem visitat les obres que el Ministeri de Foment ha efectuat per possibilitar l’accés de les màquines fins al tub no haurem
pogut copsar l’abast de la destrossa i l’afectació al primer tram del Torrent Gran. És evident que només s’han seguit criteris d’obres hidràuliques, no mediambientals, ni paisatgístics. Fa mal a la vista veure aquesta zona desbrossada i totalment erma. Aquest és un dels espais naturals més importants d’Abrera amb una àmplia zona boscosa d’especial interès per a la conservació de la natura del municipi, pel seu excepcional valor ecològic i paisatgístic, i que caldria posar tot l’esforç per minimitzar possibles impactes sobre la seva integritat.

Encara no sabem si algú ha pensat en la restauració del Torrent Gran després d’aquesta intervenció. Per això Abrera en Comú vam sol·licitar al govern municipal per instància còpia del projecte d’obres el dia 19 d’agost, de la que hem tingut resposta fa pocs dies. Continuarem informant.

Abrera En Comu Redacció

Join the discussion Un comentari

Deixa un comentari