Cròniques

Ordenances fiscals a Abrera

El dijous passat es va celebrar el ple d’ordenances fiscals a Abrera en el qual es van aprovar els impostos i les taxes per l’any 2016.

Abrera en Comú vam presentar dues esmenes a la proposta que feia l’equip de govern: el compromís de redactar un reglament que defineixi què és un habitatge desocupat per poder aplicar el recàrrec del 50% de l’Impost de Bens Immobles (IBI) que ja estava recollit en les ordenances fiscals d’Abrera i la bonificació en el mateix impost per als habitatges que hagin instal·lat o instal·lin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.

Aquestes esmenes van en la línia que estableix el programa electoral d’Abrera en Comú de mobilitzar el parc d’habitatge buit pressionant a bancs i entitats financeres i de fiscalitat verda  incentivant les energies renovables.

Finalment, totes dues esmenes van ser aprovades, amb algunes modificacions proposades pel govern municipal, i amb els vots a favor de tots els partits presents al Ple (excepte el PP que no va assistir). Això implica que el reglament s’aprovarà durant l’any 2016 i que les persones que hagin instal·lat o instal·lin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol podran bonificar-se el 33% de l’IBI durant tres anys.

Sobre el conjunt de les ordenances fiscals, la proposta del govern era continuista amb una congelació general i increments en les taxes de serveis educatius, juvenils culturals i socials i en la de serveis esportius. En la votació, Abrera en Comú es va posicionar a favor per la inclusió de les dues esmenes però sense amagar discrepàncies de fons. El portaveu d’Abrera en Comú, Valeri Mena, va criticar l’absència de cap tipus de tarifació social en les taxes locals, proposta que el ple de l’Ajuntament d’Abrera va adoptar fa quatre anys i que encara no s’ha aplicat. Va remarcar que Abrera en Comú continuaria reivindicant unes ordenances progressives com a eina per garantir una proposta fiscal equitativa. També va senyalar que no es disposa d’un estudi de costos anual dels serveis i que això significa que la proposta del govern partia de la improvisació.

 

Abrera En Comu Redacció

Deixa un comentari