Notícies

Serrano: “Hi ha una perillosa tendència a la sobreexposició de l’Alcalde en els mitjans públics”

TRANSCRIPCIÓ DE LA PREGUNTA D’IVÁN SERRANO

Per Abrera En Comú la proposta i l’adjudicació d’un pla de comunicació despertava moltes incerteses, moltes expectatives i molts dubtes. Bàsicament per un motiu que és evident i que en aquest ple s’ha comentat abastament. No només en el ple, sinó també en els articles dels grups de l’oposició sobre el control i la manipulació excessiva dels mitjans de comunicació públics locals per part de l’equip de govern.

En aquest sentit fer un pla de comunicació que va molt més enllà dels mitjans públics, que també abasta temes corporatius, temes d’imatges, etc. podia d’una banda ser beneficiós, i per altra banda finalitzar en un en una cosa que no satisfés les necessitats del poble que des de nostre punt de vista són les necessitats de transparència, necessitats de pluralitat i necessitats d’objectivitat.

Nosaltres vam sol·licitar, perquè estaven molt interessats, còpia del pla de comunicació. La vam rebre i vam detectar diverses mancances:

 • No s’havia tingut en compte l’opinió dels grups de l’oposició, que és curiós perquè els grups de l’oposició han estat molt crítics i ni tan sols una entrevista o una reunió. Potser per escoltar una altra opinió hagués estat veritablement  positiu.
 • No s’havia previst res per donar resposta als incompliments del Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local.
 • Tampoc en aquest pla de comunicació es recull res relacionat a la millora de la transparència de la pàgina web municipal, que suspèn sistemàticament en els anàlisis anuals InfoParticipa.
 • Tampoc hi ha res relacionat amb la promoció de mecanismes participatius online.
 • I a mes es pot observar una perillosa tendència a la sobreexposició de la figura de l’Alcalde en els mitjans de comunicació públics.

Nosaltres entenem que l’ús dels recursos públics per a la promoció política partidista és una pràctica abusiva, fora dels codis ètics i dels principis professionals de la comunicació.

En aquest sentit, després d’aquesta valoració política, nosaltres plantejaven preguntes més concretes, potser més tècniques, sobre el pla de comunicació:

 • Per què es declara complert el contracte si no s’ha dut a terme el procés participatiu per a l’elecció del nou  logotip corporatiu? Es va suspendre l’execució del contracte en novembre de 2016, precisament, fins a la finalització del procés d’elecció del nou logotip corporatiu.
 • Havia una altra cosa que també al novembre de 2016 restava pendent el manual d’identitat corporativa per a tots els canals de comunicació municipals. També preguntem si això finalment s’ha entregat per part de l’empresa adjudicatària del contracte per la redacció del pla de comunicació.
 • També preguntem per quin motiu el govern no convoca el Consell Consultiu de Ràdio Abrera, i així impulsar de forma definitiva la reivindicada reforma del reglament per convertir el Consell en l’òrgan que vetlli per tota la comunicació local.
 • Preguntem si considera el Govern que es pot continuar instrumentalitzant la comunicació local sense rendir comptes a la ciutadania i a la representació democràtica d’aquesta.
 • Per quin motiu impulsa un pla de comunicació al marge de l’òrgan col·legiat pertinent?
 • Quins mecanismes preveu el Govern per garantir la independència, la neutralitat política social i cultural de tots els mitjans de comunicació municipals i públics?

Gràcies.

Abrera En Comu Redacció

Deixa un comentari