Abrera En Comú és expressió

de les noves polítiques

que han aflorat a tot l’Estat

El 27 de setembre de 2015 se celebra l’acte de presentació del “Grup promotor de nou espai polític” impulsat per membres de l’assemblea d’Esquerra Unida i Alternativa d’Abrera i el Procés Constituent d’Abrera. A aquestes reunions, posteriorment, s’afegirà Iniciativa per Catalunya Verds d’Abrera i membres del Cercle Podem d’Abrera.

Després de continues reunions, en les quals es va debatir les bases del nou subjecte polític i el programa d’actuació política, el 14 de desembre de 2014 es constitueix el partit Guanyem Abrera. Posteriorment, per raons de registre legal, l’assemblea va aprovar modificar el nom a Abrera En Comú.

D’esquerres

En aquests temps de canvis on la indefinició en l’eix dreta-esquerra sembla una estratègia útil per arreplegar vots, Abrera en Comú es posiciona com una organització clarament a l’esquerra, compromesa amb els treballadors i les treballadores.

Assembleari

L’assemblea és l’òrgan màxim de decisió d’Abrera En Comú. Pot participar-hi qualsevol persona com queda reflectit als estatus d’Abrera En Comú (disponible a l’apartat programa del web): L’assemblea es oberta a tothom.

Local

La ciutadania d’Abrera ens mereixem un govern compromès amb Abrera i format per persones identificades amb aquest poble. És hora que tots i totes prenem els governs locals, és a dir, aquells més pròxims a la gent.

Estatuts

Capítol Primer
 • Denominació
 • Fins
 • Domicili
llegir bases
Capítol Segon
 • Membres
 • Drets
 • Deures
llegir bases
Capítol Tercer
 • Representació
 • Coordinació
 • Administració
llegir bases
Capítol Quart
 • Règim econòmic
 • Patrimoni
 • Obligacions
llegir bases

Codi Ètic

Totes les persones que formen part de Guanyem Abrera es comprometen a:
Assemblearisme

Ens comprometem a seguir les decisions preses en els mecanismes democràtics i assemblearis oberts a tota la població

Transparència

Ens comprometem a fer públiques les agendes dels càrrecs electes, així com les ordres del dia i les actes de les reunions

Limitació de mandats

Ens comprometem a limitar el mandat a dues legislatures consecutives excepcionalment prorrogable a un més

Avaluació de gestió

Censura de regidores per mala gestió, incompliment del programa o desobediència dels acords de l’assemblea

Limitació de sous

Ens comprometem a no ingressar més de 2.000 euros mensuals per tots els conceptes en cas de dedicació exclusiva

Autogestió

Renunciem als crèdits bancaris i a les donacions particulars que puguin coartar la independència política d’Abrera En Comú

Personal

Eliminar la contractació dels càrrecs de lliure designació

Rendició de comptes

Rendició de comptes de les actuacions dels i les representants davant de la ciutadania

Valeri Mena

Regidor

Cristina Bigordà

Regidora

Joaquín Eandi

Regidor

Desenvolupar polítiques

per millorar la qualitat de vida

de les veïnes i veïns

des de l’esquerra.

A Abrera En Comú defensem plenament la democràcia. Ens definim com un partit d’esquerres (compromesa amb els treballadors i les treballadores), assembleari (l’assemblea és l’òrgan màxim de decisió) i local (un govern compromès amb Abrera i format per persones identificades amb aquest poble).

Regeneració
 • Pla de foment
 • Consell infantil
 • Mediació veïnal
 • Referèndums
 • Regidoria participació
Educació i cultura
 • Escola pública
 • Pla educatiu
 • Nou institut
 • Beques
 • Música
Servei a les persones
 • Remunicipalització
 • Banca ètica
 • Subvencions
 • Taula d’infància
 • Fòrum immigració
Urbanisme
 • Aprovar POUM
 • No a la C-55
 • Mobilitat urbana
 • Limitar urbanitzable
 • Neteja carrers
Abrera En Comu Redacció